Taisyklės

1. Sąvokos ir bendrosios nuostatos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Info S“, juridinio asmens kodas 300513080, PVM mokėtojo kodas LT100002047111, registruotos buveinės adresas Lentvario g. 3, LT-02300, Vilnius, Lietuva
1.2. Racijos.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu racijos.lt.
1.3. Pirkėjas – internetinėje parduotuvėje www.racijos.lt siūlomas prekes įsigyti teisę turi:
1.3.1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų;
1.3.2. Jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
1.3.3. Juridiniai asmenys.
1.4. Šalys, tai Pirkėjas ir Pardavėjas.
1.5. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Racijos.lt taisyklės“.
1.6. Asmens duomenys, tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.7. Paskyra – Pirkėjo sąskaita, kurioje po registracijos Racijos.lt, sukuriamas jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugantis duomenų aplankas.
1.8. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.racijos.lt svetaine bus ribojamos.
1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Racijos.lt.
1.10. Svetainės Racijos.lt šeimininkai įsipareigoja neatskleisti ir/arba neperduoti registracijos metu vartotojo pateiktos konfidencialios informacijos trečiosioms šalims.
1.11. Registruodamiesi internetinėje parduotuvėje Racijos.lt privalote nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiųsdami pirmąjį užsakymą mes visada susisiekiame su klientu.

2. Prekių užsakymas

2.1. Pirkėjas prekes internetinėje parduotuvėje Racijos.lt užsisakyti gali pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
2.1.1. Internetu užsiregistruodamas Racijos.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.1.2. Internetu nesiregistruodamas Racijos.lt;
2.1.3. Telefonu;
2.1.4. Elektroniniu paštu.
2.2. Vartotojas pirkdamas prekes, bet kokiu pasirinktu būdu, visada patvirtina, kad yra susipažinęs su prekių grąžinimo taisyklėmis (Prekių grąžinimas) bei garantinio aptarnavimo sąlygomis
(Garantinis aptarnavimas).
2.3. Pirkėjas, naudodamasis Racijos.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
2.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes vienu iš būdų, nurodytų Racijos.lt (Apmokėjimas) ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, šiose Taisyklėse ir kitų Racijos.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis, sudaryti galimybę naudotis Racijos.lt teikiamomis paslaugomis.
2.5. Šių Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
2.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir pasiūlyti jam/jai analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši ir jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
2.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, vartotojui pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą dėl savo sprendimo.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Griežtai draudžiama kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško svetainės savininko sutikimo
3.2. Mes pasiliekame teisę:
3.2.1. Koreguoti puslapyje esančią informaciją; atsiradus naujiems Racijos.lt svetainės taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
3.2.2. Riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
3.2.3. Asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.